In welke school kan je kind zichzelf nog zijn?

Onze kwaliteiten en ons pedagogisch project!
Kom zelf eens een kijkje nemen en kom naar één van onze maandelijkse openschooldagen!

roodbollampje kindgericht onderwijs, geen methodeschool maar wel geïntegreerde werkvormen vanuit Jenaplan / Freinet / Montessori
roodbollampje kindvriendelijke en groene omgeving
roodbollampje dieren op school: kippen, eenden,...
roodbollampje educatieve zintuigentuin
roodbollampje gezellige en mooie kleuteromgeving met slaapmogelijkheden (voor de allerkleinsten!) tijdens de middag
roodbollampje grote speelweide met avonturenparcours
roodbollampje grote binnenspeelruimte
roodbollampje spelotheek voor de vrije momenten
roodbollampje vernieuwde didactische werkvormen
roodbollampje contractwerk met klassikale instructie en geïntegreerde hoekenwerking
roodbollampje dagelijks onthaalkringen in kleuters en lagere
roodbollampje zwemmen volledig gratis in groep 2
roodbollampje taalinitiatie Frans vanaf de eerste kleutergroep
roodbollampje taalinitiatie Engels vanaf groep 5 van de lagere afdeling
roodbollampje computergebruik vanaf kleutergroep 1
roodbollampje zorgcoördinator, zorgleerkracht, kangoeroeklas
roodbollampje jaarlijkse boerderijklassen in groep 2
roodbollampje tweejaarlijkse bos- en / of zeeklassen in groep 3, 4, 5 en 6
roodbollampje verzorgde, warme maaltijden op school
roodbollampje voor- en naschoolse opvang van 7.00 tot 18.00 in onze schoolgebouwen (ook op woensdag)
roodbollampje actieve leerlingenraad, oudervereniging, schoolraad

 

Met onze school willen we niet alleen leerstof overbrengen, maar ook je talenten helpen ontwikkelen.
Daarvoor volgt onze school zeven basisprincipes in ons pedagogisch project!

1. Uniek
Iedereen heeft een eigen mening en ideeën! Leer creatief te denken en zelfstandig te werken. Zet geen rem op het geloof in jezelf of op wat je aankan.

2. Respect
Er is geen plaats voor onverdraagzaamheid. Elke leerling heeft recht op een eigen mening. Ook respect kan je leren.

3. Communicatie
Wat heb jij het meeste? Vragen of antwoorden? Communicatie is de sleutel om je eigen mening, je kennis en je twijfels te delen. De school geeft je ruimte voor je eigen woord.

4. Leergierig
Je grijze massa slaapt nooit. De school moet je nieuwsgierig maken. Steeds op zoek gaan naar het nieuwe en onbekende.

5. Emotie
De wereld stopt niet aan de schoolpoort. De school maakt tijd om naar je te luisteren. Op school leer je aandacht te hebben voor wat mooi en kwetsbaar is in de wereld.

6. Betrokken
Armoede, geweld, onveiligheid. De media brengt de wereld dichtbij. Samen met je leerkracht praat je in de klas over deze onderwerpen. Democratie, mensenrechten en sociale rechtvaardigheid beginnen al op school.

7. Evenwaardig
Jongen of meisje? Snel of traag? Choco of confituur? Maakt niet uit. Iedereen krijgt evenveel kansen, zodat iedereen zich kan ontwikkelen om uit te groeien tot een uniek persoon. Iedereen anders en allemaal gelijk.