LOGO OUDERVERENIGING

Beste ouder of sympathisant,

Onze oudervereniging is een dynamische groep ouders die alle ouders met kinderen op onze school vertegenwoordigt. Haar voornaamste taak bestaat erin initiatieven te ontwikkelen om de banden tussen de ouders, de kinderen en het schoolteam te versterken, SAMEN!

oudervereniging organigram 2018

De stuurgroep van de oudervereniging organiseert 4 tot 5 maal per jaar vergaderingen om haar beleidspunten en werkzaamheden te bespreken. Op deze vergaderingen zitten leden van de oudervereniging samen met een vertegenwoordiging van het schoolteam.

 

Deze vergaderingen voor 2017-2018 gaan door op: (telkens om 20:00 uur)

Woensdag 18-09-2017         Donderdag 09-11-2017     Woensdag 10-01-2018     Dinsdag 17-04-2018


Bent u geïnteresseerd om één van deze vergaderingen bij te wonen, aarzel dan niet om met ons te contacteren.

Want ook u als ouder kan meewerken aan een dynamische en kindvriendelijke school!

Wat zijn de initiatieven waar we aan werken?

We ondersteunen de school structureel door het in elkaar timmeren van decors, het schillen van fruit, het werken in de schooltuin.

Waar we ook op focussen is het organiseren van creatieve naschoolse activiteiten en het uitwerken van thema’s rond verkeersveiligheid op en rond de school!

U kan ons steeds benaderen als we de catering tijdens de oudercontactavonden verzorgen, tijdens het meehelpen op eetfestijnen en op schoolfeesten. We staan steeds open naar iedereen met ideeën hoe we het beter kunnen doen!


Op reeds onderstaande evenementen kan u ons terug vinden:

Informatieavond - kennismakingsmoment: 21-09-2017

Eetfestijn: 22-10-2017

Kerstboom versiering: 25-11-2017

Trefpunt met boekenbeurs: 21-12-2017

Paasspel: 24-03-2018

Schoolfeest: 26/27-05-2018

Zomerbabbelbar: 28-06-2018

Er zijn ook andere activiteiten die we doen / ondersteunen, hiervoor zal u telkens een uitnodiging ontvangen.

Tijdens de eerste weken van het schooljaar ontvangt u van ons het klasseboekje.
In de nieuwsflitsen van de school geven we telkens weer wat we al gedaan hebben met de steun vanuit de vrijwilligers en de ouders.
Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren