M., Mevr.,

Als basisschool van Opwijk, stellen wij graag onze infrastructuur en ons materiaal ter beschikking van de lokale gemeenschap.
Recent werden tal van aanpassingen doorgevoerd om de veiligheid en tevens het comfort van onze schoolinfrastructuur te verhogen.

Mede dankzij de bereidwillige medewerking van het gemeentebestuur van Opwijk voldoet onze zaal en keuken weer helemaal aan de horecawetgeving wat betreft brandveiligheid.

Wij blijven uiteraard in de eerste plaats een basisschool ten dienste van onze kinderen en staan daardoor het gebruik van de klassen noch het gebruik van de aanpalende gangen ter beschikking.

Wij geven onze school en onze schoolomgeving in bruikleen…
Ons project De Duizendpootrakkers koesteren wij!
Daarom zijn we dan ook bijzonder streng en hebben we een aantal concrete afspraken opgesteld naar onze gebruikers toe.
Goede afspraken maken ook goede vrienden!

Interesse?
U kan de procedure tot huuraanvraag, de technische fiche van de lokalen en de materiaallijst hier downloaden!

adobe icoon Huurbrochure De Duizendpootrakkers - versie 2016 05 01

Nieuw ter beschikking vanaf september 2015
: 25 schragen (8 personen) + 6 partytafels met zwarte sok

Indien u graag gebruik maakt van onze infrastructuur, gelieve dan tijdig uw reservatie vast te leggen op ons secretariaat.

U wenst een overzicht van de vrije weekends?
Ga dan eerst eens kijken naar
onze Activiteitenkalender hier op onze schoolsite!

Op deze wijze hopen wij ons steentje te kunnen bijdragen aan een verdere positieve uitbouw van de Opwijkse gemeenschap!

Met vriendelijke groeten,

Jo De Wolf
Directeur Basisschool De Duizendpootrakkers